Wat is de juiste onderneming voor mij?

 

Een belangrijke vraag die elke startende ondernemer zal moeten beantwoorden. Er bestaan immers verschillende soorten ondernemingen. Het belangrijkste verschil hierbij bestaat in het hebben van rechtspersoonlijkheid of niet.

 

De eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) zijn ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. Kenmerk daarvan is dat de eigenaren (de ondernemers) alle contracten zélf aangaan en daarvoor in privé aansprakelijk zijn.

 

Voorbeelden van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), de naamloze vennootschap (NV), de vereniging en de stichting. Kenmerkend aan rechtspersonen is dat deze bij het aangaan van contracten worden vertegenwoordigd door hun bestuur: de directie. De rechtspersoon (het bedrijf) gaat dus alle contracten aan en is daarvoor aansprakelijk. Bij een normale vervulling van haar taak is de directie dus niet aansprakelijk voor het bedrijf.

Klik hier voor de volledige website

Notariskantoor Bijdorp
Barendrecht