Waarom een notaris?

 

Afspraken maken die maar voor één uitleg vatbaar zijn

Veel mensen krijgen vroeg of laat verplicht met een notaris te maken. Of het nu gaat om de overdracht van een woning, de oprichting van een B.V., een echtscheiding, het opmaken van een testament of de verdeling van een erfenis; een notaris is door de Koning benoemd om u in belangrijke gevallen te beschermen tegen niet goed doordacht handelen of zelfs misleiding; de notaris dient de gemaakte afspraken te controleren, u voor te lichten en die afspraken vervolgens overeenkomstig de wet af te handelen. De notaris verschilt dus van andere adviseurs omdat hij onpartijdig is en de wetgever hem verplicht om op de belangen van alle partijen te letten.

Maar ook wanneer u afspraken met anderen wilt maken die goed doordacht en maar voor één uitleg vatbaar zijn, of als u belangrijke beslissingen schriftelijk wilt vastleggen, is het verstandig om contact op te nemen met een notaris. Dan weet u zeker dat het goed geregeld is. Zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat later ruzie ontstaat dat over gemaakte afspraken. Bovendien is het werk van de notaris strikt vertrouwelijk en heeft hij een wettelijk vastgelegde zwijgplicht over alles dat zijn klanten aan hem toevertrouwen.

Klik hier voor de volledige website

Notariskantoor Bijdorp
Barendrecht